Tarmiji, Mohamad Fadzli, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Malaysia