Yusoff, Rohani, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Malaysia