Deraman, Zakaria, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Malaysia